0
Twój koszyk jest pusty.

Kilka słów o OZONIE


Czym jest ozon:

 

Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych.
Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13 µg/dm3.

 

Ozon to nic więcej jak tylko tlen (O2) z dodatkowym atomem tlenu. Dodatkowy atom tlenu powstaje pod wpływem wyładowania elektrycznego w wyniku rozpadu cząsteczki tlenu. W naturze ozon powstaje w wyniku niektórych reakcji chemicznych. Najbardziej znany przykład to oczywiście tzw. warstwa ozonowa, gdzie ozon powstaje pod wpływem działania promieni słonecznych UV. Ozon powstaje również w czasie burz i przy wodospadach. Charakterystyczny "świeży, czysty, wiosenny" zapach deszczu jest rezultatem naturalnie powstałego ozonu w czasie burzy.

 

Ozon może być sztucznie generowany zgodnie z zasadą na jakiej powstaje w naturze, tzn. przy użyciu światła UV (warstwa ozonowa) lub przez wyładowanie koronowe (wysokie napięcia, burze). W obu metodach wiązanie miedzy cząsteczkami tlenu jest zrywane. W konsekwencji powstają rodniki tlenu, które łącza się z cząsteczka tlenu dając O3 (ozon). W produkcji ozonu częściej stosowane jest wyładowanie koronowe ze względu na większą ilość zalet tej metody. Zalety te to niższe koszty produkcji ozonu (bardziej wydajna ekonomicznie) i większa trwałość systemu. Jako gaz źródłowy może być użyte powietrze atmosferyczne lub czysty tlen.

 

 

 

Jak działa ozon:

 

Ozon działa na zasadzie utleniania. Kiedy naładowana statycznie cząsteczka ozonu (O3) wchodzi w kontakt z elementem utlenialnym, cząsteczka ozonu natychmiast przechodzi w tlen. Wynika to z faktu, że ozon jest bardzo niestabilny i szybko powraca do swojej pierwotnej postaci, czyli tlenu (O2). Ozon może utleniać wszystkie rodzaje materiałów, ale również składniki nieprzyjemnego zapachu i mikroorganizmy takie jak wirusy, pleśnie i bakterie. Podczas działania ozonu dodatkowy atom tlenu uwalniany jest z cząsteczki i wiąże się on z materiałem, na który ozon działa. W końcu powstaje tylko czysta i stabilna cząsteczka tlenu.

 

Ozon to jeden z najsilniejszych dostępnych utleniaczy służących do utleniania substancji rozpuszczonej. Dodatkowy atom w cząsteczce ozonu wiąże się (utlenia) w ułamku sekundy z każdym składnikiem, który wchodzi z nim w kontakt.

 

Główną zaletą ozonu jest jego "czysty" charakter, ponieważ doprowadza on do utlenienia materiału praktycznie bez powstawania produktów ubocznych. Ze względu na to, że ma on mocny rozpoznawalny zapach, bardzo niewielkie stężenia są natychmiast wyczuwalne. To sprawia, że praca z ozonem jest bezpieczna.

 

 

 

Bakterie i wirusy, a ozon:

 

Działanie ozonu polegające na niszczeniu bakterii i dezynfekcji zostało naukowo udowodnione.
Cząsteczka ozonu jest naładowana zarówno dodatnio, jak i ujemnie. Bakterie są zawsze naładowane ujemnie. Różnica biegunowości powoduje przyciąganie O3 do ściany komórkowej bakterii i w efekcie następuje przerwanie jej struktury białka. Generatory ozonu, które działają zgodnie z zasadą cichego wyładowania, poprzez utlenianie działają bakteriobójczo, wirusobójczo, grzybobójczo.

 

 

 

 Zapach dymu papierosowego

 

Dym papierosowy zawiera m.in.: aceton (rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów), amoniak (używany do czyszczenia ubikacji oraz jako składnik wielu nawozów sztucznych), arsen (używany jako trutka na szczury, odpowiedzialny za powstawanie raka skóry, wątroby, przełyku i oskrzeli), butan (gaz występujący w ropie naftowej, używany do wyrobu benzyny oraz kauczuku syntetycznego), cyjanowodór (używany w czasie II wojny światowej przez hitlerowców w komorach gazowych), formaldehyd (używany do konserwacji żab i innych zwierząt, także składnik do produkcji syntetycznych wykładzin i dywanów) oraz polon (radioaktywny pierwiastek, odkryty przez naszą rodaczkę Marię Skłodowską-Curie, posiadający właściwości rakotwórcze).
Związki te w zetknięciu z ozonem rozkładane są na substancje proste - nieszkodliwe.

 

Kwas masłowy


W nieco większych stężeniach jego zapach kojarzy się wielu ludziom z wymiocinami, ze względu na to, że to właœnie ten związek nadaje charakterystyczny zapach wymiocinom małych dzieci, które są nadmiernie karmione mlekiem. W większych stężeniach posiada ostry, intensywny, trudny do zniesienia zapach zjełczałego tłuszczu.

 

Toksyczne substancje zawarte w materiałach budowlanych oraz w przedmiotach wyposażenia wnętrz :

 

Benzen - kleje, farby, lakiery, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki czystości, wybielacze
Powoduje : podrażnienia błon śluzowych, uszkodzenia szpiku kostnego, anemia, leukemia, uszkodzenia systemu nerwowego, wątroby, śledziony, nerek, wątroby , serca i DNA.

 

Bitumy - farby, emulsje, papa, płyty bitumiczne, asfalt podejrzane o karcynogenność.

 

Kadmium - glazury, barwniki, tworzywa sztuczne ,kosmetyki
Powoduje : wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia pracy nerek ,bóle głowy, problemy oddechowe, uszkodzenia błon śluzowych.

 

Chlorobenzen - rozpuszczalniki ,werniksy, pestycydy znieczulające (działanie narkotyczne),toksyczny dla wątroby, nerek i płuc.

 

Chrom - cement, dodatki ulepszające do cementu, środek antykorozyjny w bejcach i farbach, środki mrozoodporne, impregnaty, skóra obiciowa.
Powoduje: wrzody, ogniska zapalne w nosie, żrący dla błon śluzowych, podrażnienia oczu, chroniczny bronchit, zaburzenia enzymatyczne.

 

Kobaltchlorydy - farby, żywice sztuczne ,środki antykorozyjne
Powoduje: alergie kontaktowe.

 

Dichloretan - PVC, środki odplamiajace, rozpuszczalniki do żywic sztucznych, asfalt, kauczuk
Powoduje :bóle głowy, utrata przytomności, uszkodzenie wątroby, nerek, jelit, żołądka.

 

Żywica epoksydowa - farby, kleje do drewna, metalu i glazury, impregnaty
Powoduje : reakcje alergiczne, astma.

 

Fenolen - żywice, kleje, farby, środki impregnujące i dezynfekujące, lakiery, płyta paździeżowa, sklejka, pianka UF, środki konserwujące i dezynfekujące, wyprawianie skóry, preparaty niemnące w bawełnie, baza dla wielu tworzyw sztucznych.
Powoduje : podrażnienia błon śluzowych, omdlenia, kaszel, bronchit, zapalenie spojówek, duszności, pokrzywka, uszkodzenia nerek.

 

Grzyby i pleśnie

 

Grzyby i bakterie występują wszędzie w otaczającym nas środowisku i w normalnych warunkach są tolerowane przez organizm ludzki bez szczególnie widocznych reakcji. W przypadku silniejszego zagrożenia można zaobserwować jednakże różne pojawiające się objawy jak infekcje (mikoza), zatrucia (mikotoksykoza) i uczulenie alergiczne (alergia mikologiczna). Osoby lub zwierzęta po dłuższym kontakcie z pleśniami i grzybami (w dużym stężeniu) mogą wykazywać objawy infekcyjne i / lub alergiczne: nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie pęcherzyków, zapalenie spojówek, zmiany skórne, obniżenie odporności układu immunologicznego, chroniczny stan zmęczenia (chronic fatigue syndrom)
W skrajnych przypadkach z powodu uszkodzenia układu immunologicznego może dojść do zgonu.
Ozon niszczy strzępki grzybni, eliminuje nie tylko same grzyby, ale również zarodniki i formy przetrwalnikowe, dając długotrwale efekty.

Roztocza

 

Powodujące ataki astmy, alergie, wyczerpanie. Roztocza należą do saprofitów, czyli organizmów odżywiających się martwą i złuszczoną materią organiczną, nieuchronnie więc towarzyszą nam tam, gdzie najczęściej lubimy spędzać czas.

 

Drobnoustroje

Powodujące zakażenia bakteryjne, zapalenia, choroby bakteryjne, gnicie pożywienia, nieprzyjemną woń rozkładu.
Bakterie beztlenowe giną już od śladowych ilości ozonu.

 

Pyłki kwiatowe

Najbardziej znanym i najczęściej spotykanym rodzajem alergii jest alergia na pyłki kwiatowe, wywołująca różne objawy chorobowe, od lekkiego kataru siennego aż po niebezpieczną dla życia astmę, powodują również : podrażnienia oczu, gardła, nosa.
Zawarte w pyłkach kwiatowych alergeny pod wpływem aktywnego tlenu tracą swoje niepożądane właściwości.